Chi tiết tin

 • Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 [24-01-2017]

  Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 250/KH-SNV tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

  Thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn Thành phố. Nhằm tổng kết đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và triển khai công tác năm 2017, Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, với một số nội dung chủ yếu như sau:

  1. Về thời gian và địa điểm tổ chức

  a) Thời gian: 08 giờ 00, ngày 23 tháng 02 năm 2017 (thứ Năm).

  b) Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1.

  2. Nội dung Hội nghị:

  a) Thông qua Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

  b) Triển khai, hướng dẫn một số công tác trọng tâm năm 2017.

  3. Thành phần tham dự và khách mời

  a) Lãnh đạo Sở Nội vụ.

  b) Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng; Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Hành chính phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các sở, ban, ngành; Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội và Tổ chức xã hội nghề nghiệp Thành phố.

  c) Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Nội vụ quận, huyện và cán bộ phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ.

  4. Tổ chức thực hiện 

  a) Văn phòng Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Giấy mời, xếp lịch để Lãnh đạo Sở dự Hội nghị.

  b) Chi cục Văn thư - Lưu trữ có trách nhiệm

  - Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị; chuẩn bị nội dung Hội nghị: Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 và Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

  - Liên hệ địa điểm tổ chức Hội nghị.

  - Xây dựng chương trình Hội nghị.

  - In ấn tài liệu phục vụ Hội nghị.

  - Dự trù kinh phí tổ chức Hội nghị.

  - Phối hợp với Văn phòng Sở Nội vụ xếp lịch để Lãnh đạo Sở dự Hội nghị, tiếp đón đại biểu, khách mời và phục vụ Hội nghị./.

   

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4331

Tin khác