Chi tiết tin

 • Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức [05-08-2016]

  Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Công tác chỉ đạo, quản lý văn thư, lưu trữ

  Lãnh đạo UBND Phường có quan tâm chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ (VTLT), đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác VTLT, chưa tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến Luật Lưu trữ và các văn bản quy định về công tác VTLT. Bố trí 03 cán bộ, công chức làm công tác VTLT; chưa thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bồi dưỡng cho người làm công tác lưu trữ.

  Xây dựng Kế hoạch công tác VTLT hàng năm, ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ và Danh mục hồ sơ cơ quan.

  Chưa thực hiện: chỉ đạo lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.

  2. Công tác văn thư

  Công tác soạn thảo và thể thức trình bày văn bản được thực hiện theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV, tuy nhiên một số văn bản còn thiếu chữ ký nháy, một số văn bản chưa đóng dấu bản gốc.

  Có ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý văn bản đi, đến; thực hiện việc in sổ quản lý văn bản đi, đến, tuy nhiên còn lập sổ theo tên loại văn bản chưa theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BNV. Lập sổ và quản lý văn bản mật theo quy định. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất.

  Cán bộ, công chức tại Phường thực hiện Bản cam kết về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định. Đã triển khai việc lập Phiếu trình ký văn bản nhưng chưa thực hiện.

  Bản chính văn bản đến chưa chuyển chuyên viên tham mưu giải quyết để lập hồ sơ công việc. Chưa lập Phiếu trình ký văn bản.

  3. Công tác lưu trữ

  Lãnh đạo Phường quan tâm bố trí Kho Lưu trữ với diện tích 80 m2, trang bị kệ, giá, hệ thống thông gió, quạt, bình chữa cháy; tiêu lệnh, nội quy phòng cháy chữa cháy, ban hành nội quy Kho. Chưa trang bị hộp, cặp, máy hút ẩm để bảo quản tài liệu theo quy định.

  Đã xây dựng kế hoạch và đang thực hiện chỉnh lý. Thực hiện công tác thống kê tài liệu lưu trữ hàng năm, chưa tổ chức xác định giá trị tài liệu.

Lượt xem: 4880

Tin khác