Chi tiết tin

 • Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017 [12-04-2017]

  Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 103/CCVTLT-QL về lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017.

  Thực hiện Công văn số 287/VTLTNN-VP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2017 như sau:

  1. Các cơ quan, tổ chức thực hiện lập hồ sơ theo Thông tư số 01/2014/TT-BNV ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ và Công văn số 201/SNV-CCVTLT ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ”.

  2. Danh sách và hồ sơ được lập theo thứ tự ưu tiên về thâm niên, đóng góp nổi bật cho ngành.

  Các cơ quan, tổ chức gửi 02 bộ hồ sơ giấy đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại số 37.760.692) và gửi file Excel Danh sách (theo mẫu) vào hộp thư điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn) trước ngày 01 tháng 6 năm 2017 để tổng hợp, thẩm định trình Sở Nội vụ đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

  HT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 5548

Tin khác