Chi tiết tin

 • Năm 2016, Sở Nội vụ cấp 04 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [07-02-2017]

  Theo Báo cáo số 360/BC-SNV ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Sở Nội vụ về tình hình cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ, trong năm 2016, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 04 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 04 cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố.

  Theo đó, việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ căn cứ Quyết định số 160/QĐ-VTLTNN ngày 24 tháng 10 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc công nhận kết quả kỳ kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016; Công văn số 1289/VTLTNN-NVĐP ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016; Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố đã ký phát hành Thông báo số 4434/TB-SNV ngày 07 tháng 12 năm 2016 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố đã cấp được 04 chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  (Danh sách cụ thể cá nhân được cấp cụ thể tại đây http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/nhomtin/cap-chung-chi-hanh-nghe-luu-tru-1164.html)./.

  TH

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4164

Tin khác