Chi tiết tin

 • Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2021 [16-11-2021]

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐTD về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2021.

  Theo đó, Quyết định phê duyệt danh sách 74 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn  và danh sách 11 thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021.

  Đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin để chuẩn bị tốt cho kỳ xét tuyển.

  Quyết định số 02/QĐ-HĐTD và danh sách đính kèm./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2065

Tin khác