Chi tiết tin

  • Quy chế làm việc của Chi bộ CCVTLT nhiệm kỳ 2017 - 2020 [07-06-2017]

    Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chi bộ Chi cục ban hành Quyết định số 01-QĐ/CBCCVTLT về việc ban hành Quy chế làm việc của Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

    Theo đó, Quy chế làm việc của Chi bộ Chi cục gồm 5 chương và có nội dung như sau: Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ; Trách nhiệm và quyền hạn của Chi bộ và đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và Chi Ủy viên; Quan hệ của Chi bộ với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể; Chế độ làm việc và Điều khoản thi hành./.

    HT

    http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4572

Tin khác