Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống [10-02-2017]

  Ngày 19 tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 409/SNV-CCVTLT gửi các cơ quan, tổ chức về việc đề nghị báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống.

  Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức báo cáo tình hình xử lý hồ sơ, tài liệu tồn đọng, tích đóng theo yêu cầu của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Nội dung chủ yếu:

  1. Việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu tại các cơ quan, tổ chức được Sở Nội vụ triển khai thực hiện tại Công văn số 1436/SNV-CCVTLT ngày 29 tháng 4 năm 2016. Đến nay, đã tiếp nhận kết quả khảo sát của 534/707 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  2. Về báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống theo Công văn số 46/VTLTNN-NVĐP của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  Để có cơ sở và số liệu xây dựng đề án thu thập, chỉnh lý và báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, đề nghị 173 cơ quan, tổ chức chưa thực hiện việc báo cáo theo Công văn số 1436/SNV-CCVTLT, khẩn trương báo cáo tình hình xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống (các mẫu kèm theo)

  Báo cáo gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, số fax (08) 37.760.684, trước ngày 06 tháng 3 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ số điện thoại (08) 37.760.692 hoặc địa chỉ email ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn./.

  Tham khảo và tải Công văn, các mẫu báo cáo tập tin dưới đây:

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 6333

Tin khác