Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo quản an toàn tài liệu [15-02-2017]

  Ngày 10 tháng 02 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 450/SNV-CCVTLT gửi các cơ quan, tổ chức về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ.

  Theo đó, để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong điều kiện thời tiết có nhiều thay đổi; Sở Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung công việc sau:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy, chữa cháy và an toàn về điện cho công chức, viên chức; đặc biệt đối với những công chức, viên chức trực tiếp làm công tác lưu trữ.

  2. Xây dựng, ban hành hoặc bổ sung phương án, nội quy và trang bị đầy đủ các phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống lụt bão và phòng trừ mối mọt, côn trùng định kỳ đảm bảo an toàn tài liệu của cơ quan.

  3. Thường xuyên kiểm tra và tổ chức sắp xếp khoa học và đảm bảo tốt môi trường trong Kho Lưu trữ theo quy định. Thực hiện đúng chế độ giao nộp và bảo quản tài liệu tập trung tại Lưu trữ cơ quan. Đối với hồ sơ, tài liệu tồn đọng, tích đống ở các bộ phận, đơn vị, cần có phương án quản lý, bảo quản an toàn tài liệu.

  TH

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4079

Tin khác