Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ đề nghị UBND Thành phố nhắc nhở, phê bình 98 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào TTLTLS [11-01-2017]

  Ngày 05 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ ký và phát hành Báo cáo số 42/BC-SNV về kết quả tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo Báo cáo, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 năm 2016, Sở Nội vụ tổ chức 04 Hội nghị cho 707 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3.

  Hội nghị đã tập trung triển khai hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử thực hiện việc lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố; xây dựng Bảng thời hạn bảo quản, kế hoạch thu thập hồ sơ, tài liệu; xác định thờ gian, công việc phối hợp lựa chọn, thẩm định Mục lục hồ sơ, giao nhận và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Tại phần thảo luận, đề xuất kiến nghị và giải đáp thắc mắc, nhiều cơ quan, tổ chức đề xuất cần có hướng dẫn cụ thể, chi tiết liên quan đến công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định giá trị tài liệu, thẩm định và giao nộp tài liệu.

  Theo danh sách, Sở Nội vụ mời 702 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tham dự 04 Hội nghị. Kết quả, có 604 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu cử 1.028 cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tham dự. 

  Tại Báo cáo này, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban ban nhân dân Thành phố nhắc nhở, phê bình 98 cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử không tham dự Hội nghị để xác định trách nhiệm và phối hợp thực hiện việc giao nộp tài liệu theo quy định vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Nguyễn Hải

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 4734

Tin khác