Chi tiết tin

  • Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị tại Bảo hiểm Xã hội Thành phố [04-08-2016]

    Ngày 03 tháng 8 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị tại Bảo hiểm xã hội Thành phố (theo đề nghị của Bảo hiểm Xã hội Thành phố tại Công văn số 1833/CVĐTNĐ-TCHC ngày 20 tháng 7 năm 2016).

    Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị và khảo sát thực tế tại Kho Lưu trữ của Bảo hiểm Xã hội Thành phố, địa chỉ số 35, đường Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1.

    Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị thẩm định là chứng từ thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và hồ sơ kế toán từ năm 1994 đến năm 2005, tương đương 109 mét giá.

    Căn cứ các quy định về thời hạn bảo quản tại Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Quyết định số 1538/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc quy định thời hạn bảo quản tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định để trình Sở Nội vụ xem xét theo quy định./.

Lượt xem: 5068

Tin khác