Chi tiết tin

 • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021 [22-11-2021]

  Ngày 10 tháng 11 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành Thông báo số 05/TB-HĐTD về triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn, dự phỏng vấn vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021.

  Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐTD ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng về phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn phỏng vấn và người không đủ điều kiện tiêu chuẩn, phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2021;

  Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021 thông báo đến các thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 02 xét tuyển viên chức năm 2021 những nội dung như sau:

  1. Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự phỏng vấn vòng 02 theo Quyết định số 02/QĐ-HĐTD:

  a) Thời gian phỏng vấn:

  - Ngày 02 tháng 12 năm 2021 (thứ Năm):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  Số

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

   

  07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Huỳnh Tấn An

   

  1.  

  Trịnh Duy Anh

   

  1.  

  Khúc Hoàng Lan Anh

   

  1.  

  Nguyễn Hoàng Ân

   

  1.  

  Nguyễn Tấn Huyền Bảo

   

   

  09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Nguyễn Thị Ngọc Bích

   

  1.  

  Phạm Thị Bình

   

  1.  

  Trần Thị Bưởi

   

  1.  

  Nguyễn Thanh Danh

   

  1.  

  Nguyễn Bá Đạt

   

   

  13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Nguyễn Mạnh Đình

   

  1.  

  Phạm Nguyễn Hồng Hân

   

  1.  

  Phạm Ngọc Hiển

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thanh Hiệp

   

  1.  

  Dương Ngọc Thanh Hiếu

   

   

  15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Tô Đinh Thanh Hoàng

   

  1.  

  Huỳnh Ngô Hồng

   

  1.  

  Nguyễn Văn Huy

   

  1.  

  Nguyễn Đoàn Duy Kha

   

  1.  

  Hồ Thị Thái Lan

   

  - Ngày 03 tháng 12 năm 2021 (thứ Sáu):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  Số

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

   

  07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Trần Hồng Lộc

   

  1.  

  Trần Chí Lợi

   

  1.  

  Lê Phi Long

   

  1.  

  Huỳnh Bảo Luynh

   

  1.  

  Huỳnh Quốc Mẫn

   

   

  09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Nguyễn Thị Mến

   

  1.  

  Huỳnh Nguyễn Quốc Minh

   

  1.  

  Nguyễn Đại Nam

   

  1.  

  Trương Thị Thanh Ngân

   

  1.  

  Nguyễn Thị Như Ngọc

   

   

  13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Trần Thanh Nhựt

   

  1.  

  Phan Nguyễn Hoàng Oanh

   

  1.  

  Trần Thị Xuân Oanh

   

  1.  

  Trần Thị Phụng

   

  1.  

  Lê Đức Phương

   

   

  15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Phương

   

  1.  

  Tạ Minh Quang

   

  1.  

  Đoàn Thị Phượng Quyên

   

  1.  

  Huỳnh Thị Tố Quyên

   

  1.  

  Trần Văn Quyết

   

  - Ngày 08 tháng 12 năm 2021 (thứ Tư):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  Số

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

   

  07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1. 1

  Bùi Minh Sơn

   

  1. 2

  Trương Thái

   

  1. 3

  Diệp Ngọc Thành

   

  1. 4

  Trần Huỳnh Kim Thảo

   

  1. 5

  Nguyễn Thị Lê Thảo

   

   

  09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1. 6

  Trần Thị Phương Thảo

   

  1. 7

  Ngô Đạt Thịnh

   

  1. 8

  Nguyễn Thị Hoài Thương

   

  1. 9

  Nguyễn Thị Thương

   

  1. 0

  Nguyễn Thị Phương Thủy

   

   

  13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

  1. 1

  Nguyễn Thị Cẩm Tiên

   

  1. 2

  Trần Thị Thanh Trâm

   

  1. 3

  Nguyễn Thị Trang

   

  1. 4

  Lâm Vĩnh Trí

   

  1. 5

  Nguyễn Minh Tuấn

   

   

  15 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

   

   

  Hành chính

  - Tổ chức

   

   

  1. 6

  Lê Thanh Tuấn

   

  1. 7

  Nguyễn Mạnh Tùng

   

  1. 8

  Nguyễn Hoàng Kim Tuyền

   

  1. 9

  Nguyễn Trần Hiền Vy

   

  - Ngày 09 tháng 12 năm 2021 (thứ Năm):

  Thời gian

  phỏng vấn

  Vị trí dự tuyển

  Số

  thứ tự

  Họ và tên thí sinh

  Ghi chú

   

  07 giờ 30 phút đến 09 giờ 30 phút

  Quản lý tài liệu
   điện tử, tài liệu, số hóa,
  hệ thống mạng

   

  1.  

  Lê Văn Cương

   

  1.  

  Tô Thái Bình

   

   

  1.  

  Bùi Nhật Phúc

         

  Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng

   

  1.  

  Nguyễn Bình An

   

  1.  

  Võ Hồng Châu

   

   

  09 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút

   

   

  Quản lý kho lưu trữ chuyên dụng

   

   

  1.  

  Đỗ Thị Châm

   

  1.  

  Nguyễn Thị Mỹ Dung

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Hương

   

  1.  

  Nguyễn Trọng Thắng

   

   

  1.  

  Nguyễn Minh Trung

   

   

  13 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút

   

  Văn thư, lưu trữ và phục vụ phòng đọc

  1.  

  Hoàng Thị Ngọc Hà

   

  1.  

  Nguyễn Trọng Nghĩa

   

  Dịch vụ chỉnh lý, số hóa, bồi nền tài liệu

  1.  

  Huỳnh Thị Bích Liễu

   

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Thủy

   

  1.  

  Vũ Văn Vĩnh

   

  b) Địa điểm tổ chức phỏng vấn

  - Phòng họp số 1.19, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh, số 951 Quốc lộ 1, khu phố 01, phường An Lạc, Quận Bình Tân, Tp.HCM.

  Lưu ý: căn cứ vào số thứ tự của lịch phỏng vấn, Ban Coi thi sẽ gọi thí sinh vào phòng chuẩn bị phỏng vấn. Trường hợp thí sinh vắng mặt sau 15 phút kể từ lúc được gọi vào phòng phỏng vấn, Thư ký Hội đồng tuyển dụng lập biên bản loại thí sinh đó ra khỏi vòng thi phỏng vấn.

  2. Nội dung ôn tập: theo Thông báo tài liệu ôn tập phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

  3. Yêu cầu đối với thí sinh

  - Chấp hành nghiêm túc Nội quy phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 được đăng tải trên trang thông tin điện tử http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn và sự hướng dẫn của thành viên Ban Kiểm tra sát hạch.

  - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, khai báo y tế đầy đủ, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

  Trên đây là Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn (vòng 2) xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2021, đề nghị thí sinh tham dự thực hiện theo đúng nội dung thông báo này./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2467

Tin khác