Chi tiết tin

 • Về đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021 [04-08-2021]

  Ngày 04 tháng 8 năm 2021, Sở Nội vụ Thành phố phát hành Tờ trình số 3192/TTr-SNV gửi Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ” năm 2021 cho các cá nhân làm công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thẩm định và trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” năm 2021 cho 76 cá nhân làm công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ của 20 cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

  Về đối tượng là cá nhân trong ngành: Đang công tác: 76 người.

  Trong đó: có 09 cá nhân nữ đuợc ưu tiên xét tặng sớm hơn 03 năm; 01 cá nhân được ưu tiên xét trước khi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BNV; 02 cá nhân có thời gian công tác trên 15 năm và có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3084

Tin khác