Chi tiết tin

 • Về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022 [04-01-2023]

  Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Công văn số 417/CCVTLT-QL về việc báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022. Công văn có nội dung chính như sau:

  Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; Công văn số 2625/SNV-CCVTLT ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Sở Nội vụ về thực hiện báo cáo thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2022 gửi về Chi cục trước ngày 06 tháng 02 năm 2023 theo địa chỉ: 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân; đồng thời gửi file Excel về hộp thư: ntmgiang.snv@tphcm.gov.vn.

  Các cơ quan, tổ chức tải các biểu mẫu và hướng dẫn báo cáo tại mục Tin tức chuyên ngành hoặc mục Thống kê văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ website: http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2363

Tin khác