Chi tiết tin

 • Xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản đối với các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh [14-02-2017]

  Ngày 14 tháng 02 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã phát hành Công văn số 39/CCVTLT-QL gửi các sở, ngành Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản đối với các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đề nghị của các cơ quan trường học và Ủy ban nhân dân một số quận, huyện, căn cứ Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; Để thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản tại các trường học công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố được thống nhất và đúng quy định, nhất là thể thức tên cơ quan ban hành văn bản và địa danh ghi trên văn bản, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan và địa danh ghi trên văn bản hành chính đối với cơ quan trường học công lập thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

  Đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện đóng góp ý kiến bằng văn bản dự thảo Hướng dẫn của Sở Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày tên cơ quan, địa danh ghi trên văn bản đối với các trường học công lập thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (dự thảo Hướng dẫn kèm theo).

  Công văn góp ý gửi về Chi cục Văn thư - Lưu trữ, địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại số 37.760.692) trước ngày 03 tháng 3 năm 2017 để tổng hợp, hoàn thiện trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định./.

   

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3913

Tin khác