Chi tiết tin

  • Công văn số 8685/STC-QHPX

    V/v hướng dẫn kinh phí thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố

    Tập tin đính kèm: 8685signed pc_SwjKNnmP.pdf