Chi tiết tin

 • Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Quản trị văn phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0" [27-11-2020]

  Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học "Quản trị văn phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0".

  Nội dung Hội thảo tập trung vào ba chủ đề:

  - Chủ đề thứ nhất: cơ sở lý luận và chương trình đào tạo ngành quản trị văn phòng (QTVP) trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, với 09 bài tham luận, trong đó có 07 bài phân tích về cơ sở lý luận của QTVP và 02 bài trình bày về chương trình đào tạo QTVP của các trường đại học ở Việt Nam.

  - Chủ đề thứ hai: Tổ chức và QTVP trong các cơ quan, doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, với 13 bài tham luận, trong đó có 03 bài phân tích tác động từ công nghệ, từ dịch vụ công và những yếu tố thời cơ, thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đến QTVP, 04 bài có nội dung về tổ chức văn phòng của các cơ quan, doanh nghiệp, O3 bài về nhân sự và đào tạo nhân sự văn phòng và 02 bài về kỹ năng của người quản trị và nhân viên văn phòng trong các cơ quan.

  - Chủ đề thứ ba: Nghiệp vụ công tác văn phòng, văn thư, lưu trữ, với 10 bài tham luận, trong đó, có 06 bài về nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng, hồ sơ, tài liệu điện tử; 02 bài về chuyên môn lễ tân, soạn thảo văn bản; 02 bài về thực trạng công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước./.

  Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Lượt xem: 3402

Tin khác