Chi tiết tin

 • Chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình quản lý văn bản cho 40 trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 [27-10-2017]

  Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, tại Hội trường Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tổ chức hội nghị chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình quản lý văn bản cho 40 trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7.

  Tham dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và công nghệ thông tin của các Trường.

  Ông Ngô Xuân Đông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 phát biểu khai mạc, chỉ đạo nhấn mạnh việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư tại các cơ quan trường học.

  Sau đó, là phần hướng dẫn việc lập sổ quản lý văn bản và sử dụng phần mềm quản lý văn bản của Lãnh đạo và công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Tính đến nay đã có 60 cơ quan tiếp nhận và sử dụng Chương trình quản lý văn bản này./. 

  Ảnh:Quang cảnh hội nghị

Lượt xem: 1221

Tin khác