Chi tiết tin

 • Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản đợt 4 [03-02-2018]

  Chiều ngày 02 tháng 02 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình quản lý văn bản đợt 4.

  Hội nghị có đại diện của 12 cơ quan, tổ chức tham dự. Nội dung bao gồm tiếp nhận sự chuyển giao Chương trình, nghe hướng dẫn việc lập sổ quản lý văn bản và sử dụng chương trình quản lý văn bản của Lãnh đạo và công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Đến nay, Chi cục tiếp nhận đăng ký của 157 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng Chương trình này và đã chuyển giao, hướng dẫn đưa vào sử dụng cho hơn 100 cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố có nhu cầu.

  Theo Lãnh đạo Chi cục, trong thời gian tới sẽ phối hợp với các Phòng Nội vụ quận, huyện (đã đăng ký nhu cầu sử dụng cho cơ quan cấp huyện và UBND phường, xã, thị trấn) để tổ chức chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình này này tại quận, huyện. Mặt khác, Chi cục tiếp tục nghiên cứu xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng cho công tác lưu trữ như: quản lý tài liệu lưu trữ, mục lục hồ sơ, tài liệu lưu trữ và sô hóa tài liệu lưu trữ./. 

  Ảnh: Hội nghị chuyển giao Chương trình Quản lý văn bản

  NNTL - Phòng HC-TH

Lượt xem: 1134

Tin khác