Chi tiết tin

 • Mời dự Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản [17-10-2017]

  Ngày 16 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Giấy mời số 278/GM-CCVTLT về dự Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản.

  Thực hiện Công văn số 264/CCVTLT-QL ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ về việc đăng ký sử dụng phần mềm quản lý văn bản miễn phí, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trân trọng kính mời:

  Đại diện cơ quan, tổ chức đăng ký sử dụng Chương trình (Danh sách 33 cơ quan kèm theo).

  Đến dự Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản (mang theo USB để chép chương trình).

  Thời gian: 14 giờ 00, ngày 19 tháng 10 năm 2017 (chiều thứ Năm).

  Địa điểm: Phòng họp Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Tầng 6 Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7.

  Đề nghị quý cơ quan, tổ chức sắp xếp công việc đến tham dự Hội nghị./.

  Giấy mời số 278/GM-CCVTLT

  TL

Lượt xem: 1072

Tin khác