Chi tiết tin

  • Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản đợt 5 [23-05-2018]

    Chiều ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Hội nghị chuyển giao và hướng dẫn sử dụng Chương trình quản lý văn bản đợt 5.

    Hội nghị có đại diện của 14 cơ quan, tổ chức tham dự. Nội dung bao gồm tiếp nhận sự chuyển giao Chương trình, nghe hướng dẫn việc lập sổ quản lý văn bản và sử dụng chương trình quản lý văn bản của Lãnh đạo và công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

    Đến nay, Chi cục tiếp nhận đăng ký của 221 cơ quan, tổ chức có nhu cầu sử dụng Chương trình này và đã chuyển giao, hướng dẫn đưa vào sử dụng cho hơn 150 cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố có nhu cầu.

    Theo Lãnh đạo Chi cục, trong thời gian tới sẽ phối hợp với Phòng Nội vụ Quận 10 (đã đăng ký nhu cầu sử dụng cho cơ quan cấp huyện và UBND phường, xã, thị trấn) để tổ chức chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình này này tại Quận 10. Mặt khác, Chi cục tiếp tục nghiên cứu xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng cho công tác lưu trữ./. 

Lượt xem: 1051

Tin khác