Chi tiết tin

 • Chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình Quản lý văn bản cho các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 [01-06-2018]

  Sáng ngày 01 tháng 6 năm 2018, tại Phòng họp số 1 - Ủy ban nhân dân Quận 10, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp với Phòng Nội vụ Quận 10 tổ chức hội nghị chuyển giao, hướng dẫn sử dụng Chương trình quản lý văn bản cho 46 cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Quận 10 và 01 đơn vị là Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức.

  Tham dự hội nghị gồm có đại diện công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị.

  Sau phần giới thiệu, là phần hướng dẫn việc lập sổ quản lý văn bản, lập mục lục hồ sơ và sử dụng phần mềm quản lý văn bản của công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Tính đến nay đã có hơn 150 cơ quan, đơn vị tiếp nhận và sử dụng Chương trình quản lý văn bản này./. 

  Ảnh: Chuyên viên Chi cục hướng dẫn việc lập sổ quản lý văn bản

  Ảnh: Triển khai, hướng dẫn sử dụng Chương trình

Lượt xem: 1264

Tin khác