Chi tiết tin

 • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Thông báo kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ [06-06-2016]

  Theo archives.gov.vn, ngày 04 tháng 3 năm 2016 Hội đồng Kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

  Theo Archives.gov.vn, ngày 04 tháng 3 năm 2016 Hội đồng Kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ. Thông báo có các nội dung chủ yếu:

  - Về lĩnh vực đăng ký kiểm tra: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
  - Đối tượng đăng ký kiểm tra: Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Có Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có Chứng chỉ bồi dưỡng về lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lĩnh vực lưu trữ từ đủ 05 năm trở lên.
  - Hồ sơ đăng ký kiểm tra: Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành và Chứng chỉ bồi dưỡng phù hợp với lĩnh vực hành nghề (nếu có). Giấy xác nhận thời gian làm việc từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đã làm việc (theo mẫu). 02 ảnh 2x3 cm (thời hạn không quá 6 tháng, kể từ ngày chụp đến ngày đăng ký), 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh. Đơn đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016 (theo mẫu).
  - Nội dung, hình thức kiểm tra: Nội dung kiểm tra gồm: Hiểu biết về văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ về lĩnh vực đăng ký hành nghề là chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Hình thức kiểm tra: viết, trắc nghiệm và thực hành.
  - Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra: Dự kiến tổ chức kiểm tra vào trung tuần tháng 6/2016 và tháng 7/2016 tại 02 khu vực: Phía Bắc: tại thành phố Hà Nội; Phía Nam: tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thí sinh tự lựa chọn khu vực trên để đăng ký trong Đơn đăng ký dự kiểm tra.
  - Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra:Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 18/4/2016 đến hết ngày 29/4/2016. Hồ sơ được sắp xếp và ghi đầy đủ các thông tin trên trang bìa túi hồ sơ. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương (Phòng 310), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ liên hệ chi tiết: Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên viên Phòng nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, ĐT 043.766.7911 - 0987.583.789.

Lượt xem: 1711

Tin khác