Tin tức sự kiện

  • Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 [17-05-2022]

    Thực hiện Công văn số 1604/SNV-VP ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 của Sở Nội vụ; Nhớ lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người’; nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại Trung tâm Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022”.