Hoạt động VTLT tại các CQ, TC

  • Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 [05-10-2020]

    Sáng ngày 01 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 tại phòng họp B9, trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận, số 06 đường Phan Đăng Lưu, Phường 10, quận Bình Thạnh theo Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 về tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, đại diện lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ được mời làm báo cáo viên tập huấn.