Danh sách hồ sơ cán bộ đi B

Tìm kiếm hồ sơ

Họ tên Ngày sinh Ngày đi B Địa chỉ Ghi chú
TRẦN BẠCH YẾN 20-12-1941 30-11--0001 Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12501
PHẠM THỊ THU YẾN 15-10-1939 09-04-1975 Xã Cây Quéo, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12500
NGUYỄN HỒNG YẾN 14-04-1935 10-03-1975 Xã Tân Trung Hòa, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12498
ĐẶNG VĂN YÊM 20-12-1950 28-05-1905 Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12497
HUỲNH TƯ Ý 08-04-1905 05-03-1973 Xã Tam Do, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12496
NGUYỄN VĂN XƯỚNG 01-06-1934 31-12-1966 Ấp Phước Hiệp, xã Phước An, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định 12495
NGUYỄN NGỌC XỨNG 13-04-1905 30-11--0001 Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12494
NGUYỄN VĂN XỨNG 01-01-1930 20-02-1974 Xã Tân Sơn Nhì, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12493
NGUYỄN VĂN XỨNG 30-11--0001 30-11--0001 Thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định (Quê cha: Bái Kênh, Hòa Bình, Bình Lục, Hà Nam) 12493
NGUYỄN THỊ THU XUÂN 03-03-1950 30-11--0001 Xã Phú Hòa Đông, huyệnn Củ Chi, tỉnh Gia Định 12492
HUỲNH VĂN XUÂN 01-01-1914 05-03-1975 Xã Phú Xuân Hội, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định 12491
DƯƠNG VĂN XUÂN 14-04-1905 18-02-1970 Xã Tân Thuận Đông, huyện Nhà Bè, tỉnh Gia Định 12490
NGUYỄN VĂN XÔ 25-04-1905 20-03-1974 Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12489
TRẦN VĂN XINH 13-04-1905 30-11--0001 Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12488
NGUYỄN VĂN XẾP 02-05-1905 27-05-1905 Xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12486