Danh sách hồ sơ cán bộ đi B

Tìm kiếm hồ sơ

Họ tên Ngày sinh Ngày đi B Địa chỉ Ghi chú
NGUYỄN VĂN ÚT 20-11-1940 15-05-1975 Xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12455
NGUYỄN VĂN ÚT 15-04-1905 22-02-1974 Ấp Xóm Chùa, xã An Phú, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12454
NGUYỄN VĂN ÚT 27-04-1905 02-06-1975 Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12453
MAI VĂN ÚT 30-04-1905 30-11--0001 Xã Tam Binh, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12452
DƯƠNG VĂN ÚT 28-04-1905 30-11--0001 Xã Tân Nhựt, huyện Bình Tân, tỉnh Gia Định 12451
ĐỖ VĂN ÚT 01-08-1936 30-11--0001 Xã Bình Lý, huyện Hóc Môn, tỉnh Gia Định 12450
BÙI VĂN ÚT 05-05-1938 22-01-1975 Xã An Khánh, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12449
LÊ VĂN U 21-04-1905 22-02-1974 Xã Tam Bình, huyện An Dĩ, tỉnh Gia Định 12448
NGUYỄN TÍNH TRƯỜNG 30-05-1936 21-10-1974 Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12447
NGUYỄN TRUNG TRỰC 30-11--0001 30-10-1973 Xã Bình Trung, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12446
LÊ THỊ TRUYỀN 07-04-1905 30-11--0001 Xã Hanh Thông, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12445
VÕ CHÁNH TRUNG 10-12-1920 15-06-1975 Xã Bình Hòa,, tỉnh Gia Định 12444
NGUYỄN VĂN TRUNG 06-08-1939 12-02-1974 Xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, tỉnh Gia Định 12443
NGUYỄN HIẾU TRUNG 06-05-1933 12-03-1975 Xã Bình Hòa, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định 12442
NGUYỄN THANH TRÚC 25-02-1938 17-09-1964 Xã Tam Bình, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định 12441