Chi tiết tin

  • Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thông báo cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016 [02-12-2016]

    Theo archives.gov.vn, ngày 24 tháng 11 năm 2016, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát hành Công văn số 1289/VTLT-NVĐP về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2016.

    Theo Công văn này, đợt cấp phôi năm 2016, có 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được nhận 107 phôi. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 22 phôi.

    Công tác chuẩn bị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã được chuẩn bị thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành tại Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015./.

    Tệp đính kèm

Lượt xem: 2093