Chi tiết tin

 • Tổ chức nghiên cứu chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh lần thứ 4 (tháng 12/2016) [06-12-2016]

  Ngày 06 tháng 12 năm 2016, tại Phòng họp, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 4 (tháng 12/2016).

  Chuyên đề sinh hoạt lần 4: "Về những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" và các giải pháp phòng chống".

  Chuyên đề do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chi ủy viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ chuẩn bị và trình bày.

  Nội dung chuyên đề tập trung chủ yếu:

  1. Mục đích, yêu cầu

  2. Quan điểm về "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"

  3. Nhận diện biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, "Tự diễn biến", "Tự chuyến hóa"

  4. Các biện pháp phát hiện và những giải pháp thực hiện

  5. Giải pháp tăng cường công tác phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" tại Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ

  Qua phần trình bày của đồng chí Nhàn, các đồng chí Đảng viên Chi bộ tham gia thảo luận, bổ sung đầy đủ và phong phú thêm nội dung của chuyên đề. Tập thể đảng viên Chi bộ thống nhất chuyên đề nhằm thông tin tuyên truyền cập nhật các thông tin mới, góp phần giáo dục tư tưởng cán bộ, đảng viên trong tình hình mới và công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh./.

   

Lượt xem: 2206