Chi tiết tin

 • Chi bộ Chi cục VTLT tổ chức nghiên cứu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 1 - tháng 02/2016 [29-07-2016]

  Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức nghiên cứu chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 1 - tháng 2/2016

  Ngày 05 tháng 02 năm 2016, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm tại cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ do đảng viên Nguyễn Thanh Sơn chuẩn bị nội dung và trình bày trong kỳ họp định kỳ tháng 02 của Chi bộ.

  Nội dung chuyên đề gồm 03 phần chính:

  1. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm

  2. Tấm gương mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm

  3. Nhận thức và các giải pháp về thực hành tiết kiệm của đảng viên, công chức, viên chức tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, đảng viên Chi bộ đã tham gia thảo luận, góp ý nhiều ý kiến và biểu quyết các giải pháp về thực hành tiết kiệm tại Chi cục như: phương án về tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức các kỳ hội họp tại Chi cục; tiết kiệm kinh phí hoạt động được giao như tiết kiệm dùng phương tiện, sử dung xe cơ quan đúng mục đích, đúng đối tượng; tiết kiệm sử dụng văn phòng phẩm, điện nước; hạn chế phát hành văn bản giấy, chuyển, phát hành văn bản qua hệ thống phần mềm hồ sơ công việc và nâng cao kỹ năng soạn thảo tham mưu tránh sai sót, in ấn nhiều lần./.

Lượt xem: 1336

Tin khác