Chi tiết tin

 • Chi bộ Chi cục VTLT tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 2 (tháng 6/2016) [29-07-2016]

  Chi bộ Chi cục VTLT tổ chức nghiên cứu, sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần thứ 2 (tháng 6/2016) tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

  Ngày 03 tháng 6 năm 2016, tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Cần Giờ, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức do đồng chí Huỳnh Văn Phùng, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ chuẩn bị nội dung và trình bày.

  Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đại diện các Chi bộ: Chi bộ Văn phòng Sở, Phòng Tổ chức - Biên chế, Phòng Xây dựng chính quyền và Phòng Cải cách - Hành chính.

  Nội dung chuyên đề gồm 03 phần:

  1. Sự cần thiết và yêu cầu của chuyên đề

  - Về thực trạng và yêu cầu cần nêu cao, tăng cường tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan.

  - Mục đích, yêu cầu của chuyên đề: nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục đồng thời xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, từ đó tăng cường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan Chi cục.

  2. Nội dung về tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của đảng viên, công chức, viên chức: gồm các nội dung chủ yếu: giới thiệu, phân tích về tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm và các yêu cầu để thực hiện tốt.

  3. Nêu cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường tính gương mẫu tại cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Trong buổi sinh hoạt, đảng viên Chi bộ đã thảo luận, góp ý nội dung chuyên đề ngoài ra các Chi bộ bạn cũng tham gia góp ý bổ sung các giải pháp nhằm hoàn thiện chuyên đề, trong đó tập trung nội dung về phần thực trạng tại cơ quan, xác định trách nhiệm cụ thể từng vị trí, vai trò của cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, từng đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan Chi cục. Hàng quý, cần đánh giá để biểu dương đảng viên, công chức, viên chức để có cơ sở đề xuất cấp trên và giới thiệu các gương điển hình.

  Sau buổi sinh hoạt, cả đoàn tham quan Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ, tham quan các di tích lịch sử tại Rừng Sác - Cần Giờ nhằm ôn lại truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn” cho đảng viên, công chức, viên chức Chi cục./.

  Ảnh: Quang cảnh buổi hội nghị

Lượt xem: 3003

Tin khác