Chi tiết tin

 • Khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 tại các cơ quan [19-04-2023]

  Ngày 17 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 1750/KH-SNV về khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 tại các cơ quan.

  Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015; Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện Đề án, thời gian hoạt động, kinh phí của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020 thành giai đoạn 2013 - 2025;

  Để có cơ sở tiếp tục trình Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trương thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015, Sở Nội vụ tổ chức khảo sát thực tế hồ sơ, tài liệu tồn đọng tại 32 cơ quan, đơn vị; Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này./.

  Tệp pdf

  Tệp word

Lượt xem: 1692

Tin khác