Chi tiết tin

 • Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên [20-11-2023]

  Sáng ngày 20 tháng 11 năm 2023, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên đối với quần chúng Trương Thị Hồng Hạnh, Kế toán viên - Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

  Quần chúng Trương Thị Hồng Hạnh được Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Đảng ủy Sở Nội vụ đề xuất và được Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố xem xét kết nạp tại Quyết định số 1125-QĐ-ĐUK ngày 02 tháng 11 năm 2023. Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng.

  Tại buổi Lễ kết nạp, đồng chí Phan Long Hồ, Bí thư Chi bộ đã công bố, trao quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh và nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ.

  Sau khi nhận quyết định kết nạp Đảng, dưới cờ tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của đảng viên Chi bộ, khách mời là đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, đảng viên mới Trương Thị Hồng Hạnh đã đọc lời tuyên thệ.

  Thay mặt lãnh đạo Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh đã vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng, đồng thời bày tỏ mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy năng lực trong công tác chuyên môn để cùng Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 436