Chi tiết tin

 • Bộ Nội vụ tặng Bằng khen cho Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP HCM đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 [11-01-2021]

  Ngày 19 tháng 12 năm 2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1095/QĐ-BNV về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện Luật Lưu trữ.

  Theo Quyết định, có 19 tập thể và 06 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, trong đó Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP HCM vinh dự được tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011".

  Việc công bố và trao tặng các Bằng khen nêu trên tại Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ do Bộ Nội vụ tổ chức tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 21 tháng 12 năm 2020.

  Ảnh: Một số tập thể nhận Bằng khen tại Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ

   

Lượt xem: 3922

Tin khác