Chi tiết tin

 • Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức khảo sát công tác lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch tại phường, xã, thị trấn [06-06-2016]

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 11067/VP-PCNC ngày 16/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố và được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 04/3/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Kế hoạch số 63/KH-CCVTLT về việc tổ chức khảo sát công tác lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch tại UBND phường, xã, thị trấn.

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 11067/VP-PCNC ngày 16/11/2015 của Văn phòng UBND Thành phố và được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Nội vụ, ngày 04/3/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Kế hoạch số 63/KH-CCVTLT về việc tổ chức khảo sát công tác lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch tại UBND phường, xã, thị trấn.

  Nội dung khảo sát: Tài liệu lưu trữ là các loại sổ và hồ sơ hộ tịch được bảo quản và hiện đang phục vụ công tác;Tình hình lưu trữ và bảo quản hồ sơ và sổ hộ tịch;Trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ hồ sơ và sổ hộ tịch;...

  Theo đó, trên cơ sở thu thập thông tin về tình hình thực tế về công tác lưu trữ sổ và hồ sơ hộ tịch tại UBND phường, xã, thị trấn để tổng hợp tham mưu văn bản hướng dẫn quản lý công tác lưu trữ nhất là công tác bảo quản và tổ chức sử dụng sổ và hộ sơ hộ tịch tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố. Theo Kế hoạch, Chi cục dự kiến đến khảo sát tại 06 phường, xã, thị trấn bao gồm: UBND phường Phú Thuận - Quận 7; UBND Phường 9 - Quận 4; UBND xã Phước Lộc - huyện Nhà Bè; UBND xã Bình Hưng - huyện Bình Chánh; UBND thị trấn Củ Chi - huyện Củ Chi và UBND Phường Cô Giang - Quận 1.

  Thời gian khảo sát: Từ ngày 16/3/2016 đến ngày 22/3/2016./.

  Kế hoạch số 63/KH-CCVTLT

Lượt xem: 7946

Tin khác