Chi tiết tin

 • Giấy mời dự Hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh [14-10-2020]

  Hội nghị được tổ chức vào lúc 08 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (sáng thứ Năm) tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Quý, số 48 đường Tân Quý, quận Tân Phú.

  Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 4333/GM-SNV về việc dự Hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Giấy mời có nội dung chủ yếu:

  Nhằm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện giai đoạn 1 và triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn theo Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ trân trọng kính mời:

  - Đại điện lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ quận, huyện.

  - Đại điện lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn (mỗi quận, huyện chọn 2 UBND phường, xã, thị trấn). Phòng Nội vụ quận, huyện chọn và mời đại điện lãnh đạo UBND phường, xã, thị trấn cùng tham dự.

  Đến dự Hội nghị triển khai thực hiện giai đoạn 2 của Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Thời gian: 08 giờ 00, ngày 22 tháng 10 năm 2020 (sáng thứ Năm).

  Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Quý, số 48 đường Tân Quý, quận Tân Phú.

  Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Chuẩn bị nội dung: Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Đề nghị các Ông (Bà) sắp xếp công tác đến tham dự để Hội nghị đạt kết quả./.

  Giấy mời số 4333/GM-SNV

  Tài liệu Hội nghị:

  1. BC-5355- Giai doan 1

  2. KH 299- Giai doan 2

  3. CV-4868 - Day nhanh tien do

  4. HD 4258 - Congtac VTLT

  5. CV-209 Tai lieu tham khao

Lượt xem: 3143

Tin khác