Chi tiết tin

  • Huyện Cần Giờ tổ chức tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022 [19-09-2022]

    Thực hiện Kế hoạch số 3087/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư năm 2022, ngày 07 tháng 9 năm 2022, lớp tập huấn tổ chức khai giảng Trung tâm chính trị huyện.

    Có hợn 110 lượt công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo cơ quan và người làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Cần Giờ tham dự.

    Nội dung chương trình tập huấn tập trung cập nhật các nội dung mới trong công tác văn thư về soạn thảo, ban hành văn bản; thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; quản lý văn bản; sử dụng con dấu và quản lý thiết bị lưu khóa bí mật; lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

    Ảnh: Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Cần Giờ

Lượt xem: 2288

Tin khác