Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [24-04-2022]

  Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường B, số 332 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

  Có 250 lượt công chức, viên chức tham dự Hội nghị tập huấn, thành phần bao gồm đại diện Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

  Nội dung tập huấn bao gồm: Về lập hồ sơ công việc, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Về phương pháp và nội dung kiểm tra chất lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ; Về quy trình và thủ tục hủy tài liệu hết giá trị./.

  Ảnh: Quang cảnh hội nghị tập huấn

   

Lượt xem: 3117

Tin khác