Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ mời các cơ quan, tổ chức dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 [06-06-2016]

  Ngày 16/3/2016, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 862/GM-SNV về việc dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Theo đó, nội dung hội nghị tổng kết, đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 và triển khai công tác năm 2016.

  Thực hiện Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 04/3/2016 của Hội đồng kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ, ngày 15/3/2016, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 852/SNV-CCVTLT gửi đến  các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ và các đơn vị sự nghiệp lưu trữ có chức năng hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố.

  Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố liên hệ với Cục Văn và Lưu trữ Nhà nước để đăng ký dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ để được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ để chuẩn bị nộp hồ sơ đến Sở Nội vụ để được cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ với các nội dung sau:
  1. Lĩnh vực đăng ký kiểm tra:Chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
  2. Thời gian và địa điểm tổ chức kiểm tra: Dự kiến tổ chức kiểm tra vào trung tuần tháng 6/2016 và tháng 7/2016 tại 02 khu vực: Phía Bắc: Tại Thành phố Hà Nội; Phía Nam: Tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  Thí sinh tự lựa chọn khu vực trên để đăng ký trong Đơn đăng ký dự kiểm tra.
  3. Thời hạn và địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra
  - Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 18/4/2016 đến hết ngày 29/4/2016
  Hồ sơ được sắp xếp và ghi đầy đủ các thông tin trên trang bìa túi hồ sơ.
  - Địa chỉ nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương (Phòng 310), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, số 12, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  - Hồ sơ đăng ký kiểm tra không đầy đủ theo quy định tại Thông báo này, hồ sơ không đủ điều kiện dự kiểm tra, hồ sơ nộp sau 17 giờ ngày 29/4/2016 sẽ không được chấp nhận. Đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, thời gian tiếp nhận hồ sơ được căn cứ theo dấu bưu điện trước ngày 29/4/2016.Hồ sơ đã nộp không trả lại người đăng ký kiểm tra.
  4. Chi tiết liên hệ: Để biết thêm chi tiết, liên hệ bà Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ địa phương, ĐT 043.766.7911 - 0987.583.789. Các chi tiết cụ thể, mẫu đăng ký kiểm tra xem và tải Thông báo số 01/TB-HĐKT tại địa chỉ website:http://www.archives.gov.vn.
  Tại Công văn này, Sở Nội vụ cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (kể cả các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động dịch vụ lưu trữ; các tổ chức, cá nhân được thành lập, đăng ký hoạt động tại các tỉnh, thành phố khác và đang hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) chưa đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) nhanh chóng tiến hành đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ (địa chỉ Tầng 6, Tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7, điện thoại số 37.760.692) để theo dõi, quản lý hoạt động./.

   

Lượt xem: 9273

Tin khác