Chi tiết tin

 • Tài liệu tham khảo về văn bản điện tử, ký số và sao văn bản điện tử [25-10-2022]

  Theo đề nghị của một số bạn đọc, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổng hợp, giới thiệu nội dung quy định về văn bản điện tử, ký số và sao văn bản điện tử theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

  Tài liệu tham khảo này có nội dung chủ yếu:

  1. Thành phần tài liệu trong hồ sơ lưu trữ

  2. Tài liệu là bản gốc, bản chính và các bản sao quy định tại khoản 4, 7 - 12 Điều 3 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP

  3. Ký số và phát hành văn bản điện tử

  a) Ký số của người có thẩm quyền và của cơ quan tạo bản gốc văn bản điện tử

  b) Ký số trên các phụ lục, văn bản kèm theo văn bản chính điện tử

  4. Bản sao định dạng điện tử

  a) Sao y

  b) Sao lục văn bản

  c) Trích sao văn bản

  5. Giá trị pháp lý của văn bản điện từ và bản sao

  a) Giá trị pháp lý của văn bản điện tử

  b) Giá trị pháp lý của bản sao

  6. Thẩm quyền sao văn bản

  7. Quy định về chuẩn của Hệ thống

  8. Phát hành văn bản giấy và lưu văn bản đi

  9. Lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan

  10. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2039