Chi tiết tin

 • Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 [05-01-2022]

  Ngày 05 tháng 01 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức phát hành Thông báo số 01/TB-HĐTD kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021.

  Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

  Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-SNV ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Sở Nội vụ về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố thông báo như sau:

  1. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức đối với 14 thí sinh (danh sách đính kèm).

  2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 22 tháng 02 năm 2022, các thí sinh trúng tuyển phải đến Phòng Hành chính - Tổng hợp, thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trong giờ hành chính để nộp hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

  - Sơ yếu lý lịch có chứng thực của địa phương tại địa chỉ thường trú.

  - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển có công chứng hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu.

  - Phiếu Lý lịch tư pháp số 02.

  - Hồ sơ chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

  - Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm xã hội tại vị trí việc làm theo đúng ngành, nghề đào tạo theo đúng chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng yêu cầu nộp hồ sơ như sau:

  + Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội;

  + Bản sao các Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động, Phụ lục hợp đồng và xuất trình bản chính để đối chiếu.

  Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

  Mọi thắc mắc có liên quan đến việc hoàn thiện hồ sơ xét tuyển viên chức, xin vui lòng liên hệ ông Trần Thanh Hậu, Thư ký Hội đồng tuyển dụng Viên chức, số điện thoại: 0376399922.

  Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố năm 2021 thông báo cho thí sinh dự tuyển được biết./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3850

Tin khác