Chi tiết tin

 • Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ và nhân viên kỹ thuật tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ [14-10-2021]

  Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Thông báo số 371A/TB-CCVTLT về việc đã tuyển dụng đủ số lượng và ngừng tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ và nhân viên kỹ thuật tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ có thông báo tiếp nhận hồ sơ dự tuyển nhân viên bảo vệ và nhân viên kỹ thuật theo Thông báo số 178/TB-CCVTLT ngày 23 tháng 6 năm 2021 và gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ theo Thông báo số 314/TB-CCVTLT ngày 07 tháng 9 năm 2021;

  Đến nay, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiếp nhận, tuyển dụng 06 lao động cho các vị trí nhân viên bảo vệ và vị trí nhân viên kỹ thuật, được hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NP-CĐ.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí nhân viên bảo vệ và nhân viên kỹ thuật từ ngày 08 tháng 10 năm 2021./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2688

Tin khác