Chi tiết tin

 • Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương" [26-11-2020]

  Sáng ngày 25 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức Hội thảo khoa học "Xây dựng văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở địa phương".

  Về tài liệu phục vụ nghiên cứu, thảo luận tại Hội thảo, có 37 báo cáo tham luận được tổng hợp, in ấn để phục vụ Hội thảo. Ngoài báo cáo đề dẫn, nội dung chính được chia thành ba phần: 

  Phần thứ nhất: tổ chức hoạt động của Ủy ban nhân dân và cải cách hành chính ở cấp xã, có 11 báo cáo tham luận

  Phần thứ hai: Tổ chức hoạt động của văn phòng các cơ quan chính quyền cấp xã, có 10 báo cáo tham luận

  Phần thứ ba: Công tác văn thư, lưu trữ cấp xã, có 15 báo cáo tham luận

  Có 10 báo cáo tham luận được trình bày tại Hội thảo, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự và do ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng, trình bày tại Hội thảo về đề tài "Tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

  Ảnh: Toàn cảnh Hội thảo

Lượt xem: 2833

Tin khác