Chi tiết tin

  • Quyết định số 1315/QĐ-UBND

    Về cho phép thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

    Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 24/03/2006 của UBND Thành phố.Về cho phép thành lập Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh.

    Tập tin đính kèm: 1315qd_NWXJ6Oul.doc

Tin khác