Chi tiết tin

  • Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND

    Ban hành quy định lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa tài liệu và nộp hồ sơ, tài liệu và lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

    Tập tin đính kèm: document_Hyn8cNW6.pdf

Tin khác