Chi tiết tin

 • Huyện Hóc Môn tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [11-08-2022]

  Ngày 27/6/2022, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hóc Môn, Phòng Nội vụ phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

  Có hơn 150 lượt công chức, viên chức công tác tại các cơ quan, tổ chức thuộc huyện Hóc Môn tham dự Hội nghị tập huấn này. 

  Chương trình tập huấn gồm có:

  Phần 1: Triển khai, hướng dẫn cập nhật các quy định mới về công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP; Hướng dẫn tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ tại Lưu trữ cơ quan; Hướng dẫn về phương pháp xây dựng ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ cơ quan.

  Phần 2. Hướng dẫn kỹ năng lập hồ sơ công việc (bao gồm lý thuyết và thực hành); Hướng dẫn tổ chức thực hiện hủy tài liệu hế giá trị./.

Lượt xem: 1685

Tin khác