Chi tiết tin

 • Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ [06-10-2017]

  Thực hiện Kế hoạch số 3674/KH-SNV ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ về tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh, được sự cho phép của Giám đốc Sở Nội vụ, ngày 05 tháng 10 năm 2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Theo đó, đại diện của 8/12 tổ chức có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố tham dự gồm:

  - Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn.

  - Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

  - Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu.

  - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ NAHA-METAL.

  - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Dịch vụ khoa học Văn thư - Lưu trữ Hai Giang.

  - Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý.

  - Cở sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  Về nội dung chương trình Hội nghị

  Mở đầu là phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự.

  Tiếp theo, ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, chủ trì hội nghị, phát biểu mục đích, yêu cầu của Hội nghị.

  Sau đó, ông Huỳnh Anh Dũng, Trưởng phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ, triển khai và nêu tóm tắt các nội dung liên quan đến quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ tại các văn bản quy định hướng dẫn và nội dung cần chú ý:

  Các văn bản: Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Công văn số 1084/BNV-VTLTNN ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Công văn số 7098/UBND-VX ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 3582/HD-SNV ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ về quy định sử dụng dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố; Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 249/SNV-CCVTLT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Sở Nội vụ về việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ;

  Một số điểm cần chú ý về việc quản lý trước, trong và sau thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ:

  Về phối hợp xác định năng lực, lựa chọn tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ:

  Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ cần ưu tiên lựa chọn tổ chức có cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tham gia hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Trước khi ký hợp đồng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ (chỉnh lý, số hóa…), các cơ quan, tổ chức cần thẩm định năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức tham khảo ý kiến Chi cục Văn thư - Lưu trữ về năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ (gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực).

  Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành lưu trữ có chức năng thực hiện dịch vụ lưu trữ được tiếp tục hoạt động theo quy định.

  - Về phối hợp kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  Sau khi ký hợp đồng, các cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ (bảo sao) về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để theo dõi quản lý, gồm:

  + Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ;

  + Phương án thực hiện dịch vụ lưu trữ;

  + Hồ sơ năng lực (trường hợp cơ quan, tổ chức thẩm định năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ).

  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ đúng quy định, đạt hiệu quả và chất lượng.

  Trước khi ký nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ lưu trữ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ (chỉnh lý, số hóa…); các cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp, kiểm tra kết quả cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

  d) Ý kiến và giải đáp các ý kiến Hội nghị: Đại diện của 04 tổ chức tham gia phát biểu ý kiến tập trung vào một số vấn đề: Thống nhất sự cần thiết tổ chức Hội nghị, thông qua hội nghị đã cung cấp các thông tin quy định về quản lý hoạt động này đến các tổ chức. Bên cạnh đó, các tổ chức tham gia thảo luận về thời hạn bảo quản tài liệu và phương pháp cũng như chất lượng và kinh phí giá thành của hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ trong tình hình hiện nay.

  Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Huỳnh Văn Phùng, Chi cục trưởng, chủ trì hội nghị đã cám ơn đại diện các tổ chức đã đến tham dự hội nghị và mong muốn có sự hợp tác, phối hợp từ phía các tổ chức trong việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo theo quy định và tăng cường nâng cao chất lượng chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố,…

            HAD

Lượt xem: 1611

Tin khác