Chi tiết tin

 • Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 [30-01-2024]

  Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại tầng G - Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 tổ chức vào lúc 14 giờ, ngày 30 tháng 01 năm 2024 tại tầng G - Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Sở Nội vụ phát hành Giấy mời số 686/GM-SNV gửi các cơ quan, tổ chức để mời dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2024, nội dung như sau:

  Để tổng kết đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 và triển khai công tác năm 2024, Sở Nội vụ trân trọng kính mời:

  - Ông (bà) Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng; Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng Hành chính phụ trách công tác văn thư, lưu trữ các sở, ban, ngành; Tổng Công ty, Công ty thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố.

  - Ông (bà) Trưởng hoặc Phó Trưởng phòng và công chức phụ trách quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ Phòng Nội vụ quận, huyện và Thành phố Thủ Đức.

  Đến dự Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2024.

  Thời gian: 14 giờ, ngày 30 tháng 01 năm 2024 (Chiều thứ ba).

  Địa điểm: tầng G - Tòa nhà Trung tâm Lưu trữ lịch sử, số 951 Quốc lộ 1, phường An Lạc, quận Bình Tân.

  Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

  Chuẩn bị nội dung: Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Đề nghị các Ông (Bà) sắp xếp công tác đến tham dự để Hội nghị đạt kết quả (kèm theo Tài liệu Hội nghị).

  giay_moi_1_signed

  380kh_signed (1).pdf

  333bcsnv_signed.pdf

  281khsnv_signed.pdf

  13-bnv.pdf

   

Lượt xem: 2462

Tin khác