Chi tiết tin

 • Về đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017 [05-04-2017]

  Ngày 03 tháng 4 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 1270/SNV-CCVTLT về việc đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ năm 2017.

  Theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ;

  Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chuyển tiếp đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố có nhu cầu kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ để phục vụ cho việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2017. Lập hồ sơ đăng ký và tham dự kỳ kiểm tra theo Thông báo số 01/TB-HĐKT (đính kèm)./.

  HT

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 1817

Tin khác