Chi tiết tin

 • Xác định năng lực, kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ [24-01-2017]

  Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 249/SNV-CCVTLT về việc tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ.

  Theo Công văn, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố khi sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ thực hiện một số nội dung như sau:

  - Về phối hợp xác định năng lực, lựa chọn tổ chức thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ cần ưu tiên lựa chọn tổ chức có cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ tham gia hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Trước khi ký hợp đồng dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ (chỉnh lý, số hóa…), các cơ quan, tổ chức cần thẩm định năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ. Trường hợp cần thiết, các cơ quan, tổ chức tham khảo ý kiến Chi cục Văn thư - Lưu trữ về năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ (gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ năng lực).

  Riêng các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành lưu trữ có chức năng thực hiện dịch vụ lưu trữ được tiếp tục hoạt động theo quy định.

  - Về phối hợp kiểm tra giám sát nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ

  Sau khi ký hợp đồng, các cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ (bảo sao) về Chi cục Văn thư - Lưu trữ để theo dõi quản lý, gồm:

  + Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ;

  + Phương án thực hiện dịch vụ lưu trữ;

  + Hồ sơ năng lực (trường hợp cơ quan, tổ chức thẩm định năng lực chuyên môn của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ).

  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo việc thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ đúng quy định, đạt hiệu quả và chất lượng.

  Trước khi ký nghiệm thu kết quả cung cấp dịch vụ lưu trữ với các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ (chỉnh lý, số hóa…); các cơ quan, tổ chức có văn bản đề nghị Chi cục Văn thư - Lưu trữ phối hợp, kiểm tra kết quả cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ để đảm bảo chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ./.

            Nguyễn Hải

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 2778

Tin khác