Chi tiết tin

  • Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [06-05-2022]

    Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Chính trị Quận 11, số 268 đường Bình Thới, Ủy ban nhân dân Quận 11 tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2022.

    Có gần 250 lượt công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo cơ quan và người làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức thuộc Quận tham dự tập huấn,

    Nội dung chương trình tập huấn: Cập nhật các nội dung mới trong công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, về soạn thảo ban hành văn bản, về sao văn bản; về lập hồ sơ công việc giao nộp hồ sơ tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Sau phần lý thuyết, hội nghị tổ chức cho công chức, viên chức thực hành việc lập hồ sơ công việc.  

    Ảnh: Quang cảnh tập huấn

Lượt xem: 1964

Tin khác